TS832R - Fredheim Maskin
Kontakt oss

TS832R

????????????????????????????????????

TS832R

 • Båndlengde 32 meter, bredde 1 meter
 • Kapasitet: Opptil 800 tonn/time
 •  Opplagskapasitet: 42 000 (270°)
 • Unngå ekstra massehåndtering, øke effektiviteten og redusere kostnader
 • Rasker og billiger opplag av masser
 • Redusere støv problematikken
 • Øke sikkerheten
 • Høy fleksibilitet
 • Høy kapasitet inntil 800 tonn pr. time
 • Radiell funksjon gir vesentlig mer opplag enn standard Stacker
 • Kan brukes til lasting av skip, som opplag transportør eller som transport link
 • Elektrisk drift
 • Lett flyttet