Laboratorietester - Fredheim Maskin
Kontakt oss

Laboratorietester

Laboratorietester

I samarbeid med KSR Maskin AS tilby vi laboratorietester for sand og stein produkter.

KSR Maskin AS har et laboratorium som driver spesielt med kvalitetssikring og analyser i sand, stein og pukkproduksjon. Laboratorium er sertifisert av Kontrollrådet som tilslagslaboratorium i klasse PI og AII.

KSR Maskin AS:
 • Støtter produsenter med innledende typeprøving og løpende kontroll for CE merking av steinprodukter.
 • Støtter entreprenører med obligatoriske kontrollprøver som angitt i SVV Håndbok N200 eller Bane NOR teknisk regelverk.
 • Støtter produsenter med produksjons optimalisering til å få mest mulig verdi ut av knust masse.

Dette er noen av tjenestene vi utfører:
 • Sikteprøver (NS-EN 933-1)
 • Finstoffinnhold (NS-EN 933-1)
 • Flisighetsindeks (NS-EN 933-3)
 • Stenglighetsindeks (NS-EN 933-4)
 • Micro Deval (NS-EN 1097-1)
 • Los Angeles (NS-EN 1097-2)
 • Vanninnhold (NS-EN 1097-5)
 • Korndensitet (NS-EN 1097-6)
 • Mølletest (NS-EN 1097-9)
 • Slemmeanalyse (TG) 14-434
 • Fasthetsprøving av betong (NS-EN 12390-3)
 • Troxler (isotopmåler/tetthetsmåler) tetthetsmåling på bygge- /anleggsplass
 • Platebelastning test / Benkelmansbjelke (R211 15.413)

Alle analyser blir utført i henhold til NS-EN 13242, 13043, 13450, 206 og NS 3468.

For ytterlige tester, ta gjerne kontakt.

KSR Maskin AS tilbyr også testutstyr!

For mer informasjon om KSR Maskin AS kan Dere gå til www.ksr-maskin.no .


Salg og service av anlegg og bergverksmaskiner

Vi i Fredheim Maskin lorem ipsum her kommer mer tekst, ta kontakt med oss så hjelper vi deg!