• Lang inlastningsband som mates av Keestrack A6e ZERO 15m³ mater på belter
  • Forsikt 2 deck 1,5×3,5 m (siktareal 1,5 m x3 m) Bypass elller sidefraktion
  • Sandvik CH840i kon
  • Knuser: El motor 330 kW, 250 mm inntak og støpefri mantler
  • Finsikt 3 deck 1,5x6m (siktareal 1,8 x 4,8m)
  • Tilkobling til nettstrøm eller generatordrift
  • 4 ferdige fraksjoner
  • Designet for transport på skandinaviske brønnhengere

Se mer om Sandvik CH840i: CH840i kon