Laboratorietester - Fredheim Maskin
Kontakt oss

Laboratorietester

Laboratorietester

I samarbete med KSR Maskin AS erbjuder vi laboratorietester för sand- och stenprodukter.

KSR Maskin AS har ett laboratorium som är specialiserat på kvalitetssäkring och analyser inom sand-, sten- och krossproduktion. Laboratoriet är certifierat av norska Kontrollrådet som ett ballastlaboratorium i klass PI och AII.

KSR Maskin AS:
 • Stödjer producenter med initial typprovning och löpande kontroll för CE-märkning av stenprodukter.
 • Stödjer entreprenörer med obligatoriska kontrolltester enligt SVV Handbok N200 eller Bane NOR tekniska föreskrifter.
 • Stödjer producenter med produktionsoptimering för att få ut så mycket som möjligt av krossad massa.

Dette er noen av tjenestene vi utfører:
 • Siktprov (NS-EN 933-1)
 • Finmaterialhalt (NS-EN 933-1)
 • Bestämning av kornform (NS-EN 933-3)
 • Stenglighetsindeks (NS-EN 933-4)
 • Micro Deval (NS-EN 1097-1)
 • Los Angeles (NS-EN 1097-2)
 • Vatteninnehåll (NS-EN 1097-5)
 • Korndensitet (NS-EN 1097-6)
 • Slitagetest (NS-EN 1097-9)
 • Slamanalys (TG) 14-434
 • Hållfasthetsprovning av betong (NS-EN 12390-3)
 • Troxler (isotopmätare/densitetsmätare) densitetsmätning på bygg-/byggarbetsplatser
 • Plattbelastningstest / Benkelmans beam test (R211 15.413)

Alla analyser blir utförda enligt NS-EN 13242, 13043, 13450, 206 och NS 3468.

För ytterligare tester, ta gärna kontakt.

KSR Maskin AS erbjuder även testutrustning!

För mer information om KSR Maskin AS, gå till: www.ksr-maskin.no .


Försäljning och service av maskiner för bergtäkt och anläggning

Kontakta oss så hjälper vi dig!