Link transportør - Fredheim Maskin
Kontakt oss

Link transportør

Link transportør

Link transportører for å transportere materiale avstander fra 15m til 200meter

Link transportører for å transportere materiale avstander fra 15m til 200meter ved å sette x-antall etter hverandre.

På denne måten kan masser transporteres billig fremtil finknuser, sikteverk, silo, havn eller opplagsted.

Fins 15m/18m/21m og 24meter og med båndbredder 650/800/900/1.050mm

Justeres/tilpasses terreng i 4/6/8 og 10 grader