TS1550R - Fredheim Maskin
Kontakt oss

TS1550R

TS1550R

 • Kapasitet: Opptil 1 500 tonn/time
 • Båndlengde: 50 meter, bredde 1,2 meter
 • Opplagskapasitet: 166 000 (270°)
 • Unngå ekstra massehåndtering, øke effektiviteten og redusere kostnader
 • Rasker og billiger opplag av masser
 • Redusere støv problematikken
 • Øke sikkerheten
 • Høy fleksibilitet
 • Høy kapasitet inntil 1 500 tonn pr. time
 • Radiell funksjon gir vesentlig mer opplag enn standard Stacker
 • Kan brukes til lasting av skip, som opplag transportør eller som transport link
 • Elektrisk drift