Under Oktoberdager viser vi verdenspremiere Neuenhauser Targo 2500E.
Targo 2500E Zero er hel-elektrisk saktegående grovkvern for stubber, røtter, trevirke, hageavfall, rivningsavfall, næringsavfall m.m.

0-utslippsmaskin der nettstrøm er tilgjengelig.
Hel-elektrisk drift gir lav energikostnad, minimalt vedlikehold og brannfare er også betydelig redusert pga. ingen varmekomponenter eller diesel om bord.
Brannfare er stort risikomoment ved flis, trevirke og restavfall. Den hel-elektriske drivlinjen krever ingen filter /oljeskift eller service før ved 3år/5.000timer.
Maskinens levetid forlenges når motor som svakeste punkt er fjernet.

Ved genset drift
Maskinen, sikteverk og stacker kan driftes fra en motorpakke (genset) for lavest mulig dieselforbruk og servicekostnad.
Der 2-3 maskiner driftes fra en motorpakke reduseres motor/drivstoff kostnadene betraktelig
Det er samme genset for Neuenhauser serien som øvrige elektriske knuse og sikteverk fra Fredheim maskin AS.

Riggtid
Som beltegående maskin er den lettflyttet, kompakt og riggtiden er kun 10min.

«Smart drive»
Hel elektrisk drift gir høyest mulig energieffektivitet, høyest mulig dreiemoment og full revers mulighet via automatikk eller fjernkontroll.

Data:
• Matertraktvolum: 4m3 / 6m3
• Lastebredde 3.200mm (hjullaster eller gravemaskin)
• Energibesparende direkte elektrisk drift av kvernakselen
• Kvernaksel lengde / diameter: 2.500mm / 600mm
• Kvernakselen kan reverseres under drift (automatisk eller ved fjernkontroll)
• Motkam med autoåpning ved uknuselig materiale
• Transportør: Båndbredde 1.200mm med utlastingshøyde på 4,5 meter
• Magnet: for metallutskilling
• Kapasitet: 35-75tonn/time (avhengig av spalt og materiale)
• Drift: ekstern strøm (nettstrøm eller genset)
• Hel-elektrisk funksjoner under drift (kvernaksel, transportbånd)
• GSM Telematikk overvåkning
• Beltegående, hjulgående (VBG) eller stasjonær
• Vises OKTOBERDAGER 2023