Utleie av Neuenhauser maskiner - Fredheim Maskin
Kontakt oss

Utleie av Neuenhauser maskiner

Utleie av Neuenhauser maskiner

Vi har for utleie:

  • Neuenhauser SuperScreener  R2F ZERO Stjernesikt i beltegående utgave for sortering av bark, jord, matjord, flis, matavfall, grønnavfall, kompost og klebrige / fuktige masser med høy kapasitet.
  • Neuenhauser trommelsikt NH6020E ZERO i VBG utgave for sikting av alle typer masse
  • Neuenhauser Targo 2500E ZERO enakslet saktegående grovkvern i beltegående utgave som kverner restavfall, grøntavfall, røtter, trevirke m.m.

Fordeler med utleie:

Ha riktig maskin og antall maskiner for hvert oppdrag

Fleksibel produksjonskapasitet

Valgfri leieperiode

Mulighet for å prøve ut maskinen og markedet før kjøp

Maskinen kan returneres eller kjøpes ut i hele leieperioden

Avtalt prosentsats av innbetalt leie trekkes fra ved kjøp

Serviceavtale kan tilbys

Leiepriser med slitasjekostnader

Tilpasse kjøpstidspunktet til årlig investeringsbudsjett