Utleie av Telestack - Fredheim Maskin
Kontakt oss

Utleie av Telestack

Utleie av Telestack maskiner

Vi har for utleie:

  • Laster: LF520REV ZERO
  • Opplagstransportør: TCL1031 ZERO, TC624 ZERO, C6000T
  • Radiell opplagstransportør: TC621REV ZERO, WD30 ZERO, TS40R ZERO

Fordeler med utleie:

Ha riktig maskin og antall maskiner for hvert oppdrag

Valgfri leieperiode

Mulighet for å prøve ut maskinen og markedet før kjøp

Maskinen kan returneres eller kjøpes ut i hele leieperioden

Avtalt prosentsats av innbetalt leie trekkes fra ved kjøp

Serviceavtale kan tilbys

Leiepriser med og uten slitasjekostnader som sikteduk m.m.

Tilpasse kjøpstidspunktet til årlig investeringsbudsjett

Vi har en utleieflåte på 80 maskiner som passer til et hvert behov.