Optisk båndvekt - Fredheim Maskin
Kontakt oss

Optisk bandvåg

Optisk bandvåg

Optiska bandvågar mäter volymen av massan på bandet

2 i 1: Mätning och kontroll

 • H-Sensortechnik optisk bandvåg mäter volymen av massan på bandet via elektrooptisk teknik och överför data trådlöst via Bluetooth till en handdator
 • När handdatorn har ett SIM-kort eller är ansluten till WIFI skickas data till servern
 • SensorTrackHSDPA Live-övervakning är möjlig när den optiska bandvågen är igång, handdatorn är ansluten till bandvågen och har tillgång till internet
 • Volymen kan omvandlas till vikt genom att mata in massans specifika vikt
 • Öka maskinens effektivitet
 • Kapacitets- och kvantitetsmätning
 • All mättid, kunder, produkt, produktionstid, medelkapacitet, högsta och lägsta kapacitet, tomgång och volym lagras i upp till 3 år i enheten
 • Onlineövervakning och kontroll oavsett plats
 • Särskilt på mobila maskiner är noggrannheten bättre än konventionella bandvågar
 • Kan monteras på alla typer av transportband
 • Lätt att montera och kalibrera
 • Ingen kalibrering krävs efter vinkeljustering
 • Inga rörliga delar
 • Inget slitage
 • Damm- och vibrationssäker
 • För sten, sand, jord, avfall, träflis och många andra användningsområden